Телевизия

 

Агро ТВ (български аграрен телевизионен канал):  http://www.agrotv.bg/

 

 

Телевизионни предавания

 

Агрофорум:  http://agroforum.bg/index.php

Агромаркет:  http://www.agromarket-tv.bg/

Бразди:  http://bnt.bg/predavaniya/brazdi

 

 

Списания

 

Агробизнесът:  http://www.agrobusiness.bg/

Агробиотехника:  http://agrobio.elmedia.net/bg/

Агрозона:  http://agrozona.bg/

Агрокомпас:  http://www.agrocompass.bg/

Агроном:  http://www.agronom-bg.com/#/new

 

 

Вестници

 

Агровестник:  http://agrovestnik.com/

Български фермер:  http://www.bgfermer.bg/

Гласът на фермера:  http://fermera.bg/

Земеделска техника:  http://zemedelskatehnika.com/

 

 

Институции

 

Асоциация "Растителнозащитна индустрия България":  http://www.bgcpa.eu/

Асоциация на земеделските производители в България:  http://azpb.org/

Българска асоциация "Биопродукти":  http://bgbio.org/

Българска асоциация на търговците на агротехника:  http://www.bata-agro.org/

Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи:  http://www.bagft.org/

Българска асоциация на фермерите:  http://www.baf-bg.org/

Държавен фонд "Земеделие":  http://www.dfz.bg/

 

 

Министерство на земеделието и горите на Република

 

България:  http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Национален съюз на градинарите в България:  http://www.bnhu.bg/

Национален съюз на земеделските кооперации в България:  http://nszkb.com/

Национална асоциация на зърнопроизводителите:  http://www.grain.bg/

Национална служба за съвети в земеделието:  http://www.naas.government.bg/

Сдружение "Агролинк":  http://www.agrolink.org/

 

 

Полезни сайтове

 

Биологично земеделие:  http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_bg

Програма за развитие на селските райони:  http://prsr.government.bg/

ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ