Образователно-квалификационна спепен:

Магистър

Форма на обучение:

Редовна и задочна 

Продължителност на обучението: 

2,3 или 4 семестъра

  Магистърската програма по “Растителна защита” е естествено продължение на Бакалавърската програма на специалност “Растителна защита”. В Магистърската програма  студентите получават допълнителна интердисциплинарна подготовка, нови компетенции, улесняващи тяхната професионална реализация и конкурентност. Обучението в образователно-квалификационната степен “магистър” си поставя за цел да: Осигури задълбочаване и специализиране в областта на растителната защита чрез прибавяне на нови компетенции в подготовката на завършилите “бакалавър”; Разшири научно-теоретичната информация и предостави по-широки възможности за навлизане в консултантската, организационно-управленческата и научно-изследователската дейност;  Обогати подготовката на студентите в региони с население с полиетнически и мултикултурен състав и осигури по-широки възможности за обучение през целия живот.  

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2019

 

СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

Образователно-квалификационна степен:

Бакалавър

 

Форма на обучение:

редовна

 

Продължителност на обучението:

4 години (8 семестъра)

   Специалност Растителна защита съчетава широка фундаментална агрономическа и научно-приложна подготовка по растителна защита. Завършилите могат да консултират, ръководят, организират и контролират опазването на земеделските култури от болести, неприятели и плевели на базата на задълбочени знания за тяхната биология, екология и съвременните екологосъобразни методи за борба; притежават умения за организиране и провеждане на фитосанитарен мониторинг; умело прилагат всички съвременни методи с цел ограничаване на употребата на пестициди; в максимална степен използват биологични препарати и други алтернативни средства, толерантни към полезните видове насекоми.

Some Alt Text

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

 

СПЕЦИАЛНОСТ "РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"

Добре дошли в сайта на специалност "Растителна защита"

при ШУ "Епископ Константин Преславски"

Специалността "Растителна защита" позволява на студентите да учат в добре оборудвани аудитории и учебни лаборатории и да практикуват в учебните опитни полета, да участват в теренни практики, полски наблюдения и стажове. При нас се научавате да разпознавате плевели, болести и неприятели, да вземате решения как да лекувате селскостопанските култури.
Тук можете да се запознаете с учебната и изследователската дейност, да научите нещо повече, или просто да задоволите любопитството си.

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"Епископ Константин Преславски"